Home / Học Sinh Giỏi

Học Sinh Giỏi

Thuyết minh về cây cam

7128 1494911290046 1013 310x165 - Thuyết minh về cây cam

Nếu ở miền Nam tự hào có các loại cây trái và sản vật miệt vườn như: sầu riêng, chôm chôm, xoài, măng cụt.. thì ở miền Bắc, chúng tôi tự hào vì có loài cam- một thứ quả ngon, bổ dưỡng. Cây cam tên khoa học: Citrus noboilis, thuộc …

Read More »