Bàn về giá trị của sách, nhà văn Mác-xim Goóc-ki có viết: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Câu nói trên có ý nghĩa gì? Ta nên chọn sách và đọc sách như thế nào?

Bàn về giá trị của sách, nhà văn Mác-xim Goóc-ki có viết: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Câu nói trên có ý nghĩa gì? Ta nên chọn sách và đọc sách như thế nào?
Đánh giá bài viết

 Bàn về giá trị của sách, nhà văn Mác-xim Goóc-ki có viết: "Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới". Câu nói trên có ý nghĩa gì? Ta nên chọn sách và đọc sách như thế nào?

I. MỞ BÀI

–   Giới thiệu M. Goóe-ki và quá trình tự rèn luyện để trở thành một nhà văn nổi tiếng, phần lớn nhờ đọc sách.

–   Dẫn đề (ghi lại câu nói của M. Goóc-ki).

–   Chuyển mạch: giải thích câu nói, nêu cách chọn sách và phương pháp đọc sách.

Loading...

II. THÂN BÀI

A.  GIẢI THÍCH

1.  Sách chứa đựng tri thức loài người, được chọn lọc, tích lũy từ ngàn xưa, là công cụ truyền lưu văn hóa nhân loại.

2.  Sách mở rộng những chăn trời mới

Loading...

–   Mở rộng hiểu biết về thế giới tự nhiên và vũ trụ.

–   Mở rộng hiểu biết về loài người, các dân tộc xa lạ: đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm, văn hóa của họ.

–   Rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ của ta.

B. CÁCH CHỌN SÁCH VÀ ĐỌC SÁCH

1.  Chọn sách tốt, sách tốt giúp ta

–   Nhận thức đúng sự vật, sự việc, con người.

–   Hành động đúng và tiến bộ.

–   Nâng cao phẩm chất đạo đức, làm phong phú đời sống tinh thần.

2.  Loại bỏ sách xấu, vì sách xấu

–   Bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử.

–   Khích động những thị dục thấp hèn.

–   Thúc đẩy những hành vi sai trái, hành động vô đạo đức.

· Dẫn chứng.

3.  Cách đọc sách

–   Chọn thời gian và nơi đọc thích hợp.

–   Chọn lọc, tiếp thu những tri thức tốt, bổ sung kiến thức bản thân.

• Dẫn chứng.

III. KẾT BÀI

–   Tóm lược những chân trời mới mà sách có thể mở rộng cho ta.

–   Sách gắn liền với nền văn minh của nhân loại.

DMCA.com Protection Status