Bảo quản quần áo gồm những công việc chính nào?

Bảo quản quần áo gồm 3 việc chính:

Giặt

Phơi

Là (ủi)

Xem thêm:  Làm thế nào để phân biệt được vải sợi thiên nhiên và vải sợi hoá học?
DMCA.com Protection Status