Bảo quản quần áo gồm những công việc chính nào?

Bảo quản quần áo gồm 3 việc chính:

Loading...

Giặt

Phơi

Là (ủi)

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • bảo quản áo quần gồm những công việc nào
Xem thêm:  Hãy nêu các khu vực chính của nhà ở và cách sắp xếp đồ đạc trong từng khu vực ở nhà em?
DMCA.com Protection Status