Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

Loading...

Biên dịch và thông dịch khác nhau ở những điếm sau:

– Trình biên dịch duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi, xác định chương trình nguồn có dịch được không. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ lại để sử dụng về sau khi cần thiết.

Trình thông dịch lần lượt dịch từng câu lệnh ra ngôn ngữ máy rồi thực hiện ngay câu lệnh vừa dịch được hoặc thông báo lỗi nếu không dịch được.

loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • so sánh biên dịch và thông dịch
DMCA.com Protection Status