Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau:

Loading...

– Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu. khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.

– Một phần prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin).

loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • biến đổi hóa học ở dạ dày
DMCA.com Protection Status