Bố cục, tóm tắt bài Tiếng nói của văn nghệ Lớp 9

Bố cục, tóm tắt bài Tiếng nói của văn nghệ Lớp 9
Đánh giá bài viết

Bố cục, tóm tắt bài Tiếng nói của văn nghệ Lớp 9

Hướng dẫn

Hướng dẫn các em soạn văn bài Tiếng nói của văn nghệ trong chương trình Ngữ Văn Lớp 9, sau đây là cách chia bố cục và gợi ý tóm tắt văn bản Tiếng nói của văn nghệ ngắn và chuẩn xác.

Bố cục, tóm tắt Tiếng nói của văn nghệ

1. Tác giả

Nguyễn Đình Thi quê ở Hà Nội, bài tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ được tác giả sáng tác vào thời gian đầu kháng chiến chống Pháp, nằm trong cuốn Mấy vấn đề văn học xuất bản vào năm 1956.

Tác phẩm cho thấy được tầm quan trọng của văn nghệ với đời sống con người, giúp con người sống hoàn thiện hơn về mặt nhân cách và tâm hồn.

Loading...

2. Chia bố cục

Bài Tiếng nói của văn nghệ có thể chia làm 2 phần khác nhau.

Phần 1: từ đầu bài cho đến “cách sống của tâm hồn”. => Nội dung tiếng nói của văn nghệ.

Phần 2: Tiếp theo đoạn 1 cho đến cuối bài. => Văn nghệ mang lại nhiều giá trị thiết thực trong cuộc sống con người.

Loading...

3. Tóm tắt Tiếng nói của văn nghệ

Tiếng nói của văn nghệ được tác giả Nguyễn Đình Thi viết năm 1948, tác giả đã tập trung vào 3 luận điểm:

– Văn nghệ phản ánh và thể hiện cuộc sống.

Văn nghệ nảy sinh từ chính cuộc sống con người. Nghệ sĩ đã sáng tạo ra cái đẹp vừa là nhiệm vụ vừa là thiên chức.

– Chức năng văn nghệ vô cùng tuyệt diệu

Tiếng nói của văn nghệ chính là tiếng nói của tâm hồn, tiếng nói tình cảm. Nó đem lại niềm khát khao sống, khát khao cống hiến, tự hoàn thiện nhân cách và tâm hồn của con người. Văn nghệ đã mang đến những điều vô cùng kì diệu trong cuộc sống.

– Tiếng nói văn nghệ cũng là tiếng nói của tư tưởng

Nghệ thuật thì chắc chắn không thiếu tư tưởng. Tư tưởng văn nghệ mang tính đặc thù và thể hiện một cách tinh tế. Tư tưởng cũng chính là nơi văn nghệ hướng đến.