Bố cục, tóm tắt văn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

Bố cục, tóm tắt văn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000
Đánh giá bài viết

Bố cục, tóm tắt văn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

Hướng dẫn

Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 một trong những lời kêu gọi có tính cấp bách của thời đại. Đọc xong văn bản em hãy nêu bố cục và tóm tắt ý chính của văn bản này.

Bố cục, tóm tắt Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

1. Bố cục văn bản chia làm 3 phần với 3 ý chính

Phần 1: Từ đầu văn bản cho đến “một ngày không sử dụng bao ni lông”.

=> Nêu nguyên nhân ra đời thông điệp “Thông tin về ngày trái đất năm 2000”.

Loading...

Phần 2: tiếp theo cho đến “nghiêm trọng đối với môi trường”.

=> Tác giả nói lên những tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng bao ni lông và nêu lên cách giải quyết.

Phần 3: Tiếp theo đoạn 2 cho đến kết thúc văn bản.

=> Hãy hành động bảo vệ môi trường ngay bây giờ bằng những hành động thiết thực.

Loading...

2. Tóm tắt nội dung văn bản

Qua bố cục trên chắc hẳn các em đã biết cách tóm tắt ý chính rồi đúng không? để dễ hiểu hơn Lời Giải Hay sẽ hướng dẫn cụ thể.

Văn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 đã khái quát về ngày kỉ niệm 22-4 hàng năm mà nhiều nước trên thế giới tham gia nhằm bảo vệ môi trường trên Trái Đất. Năm 2000 Việt Nam tham gia với chủ đề cụ thể “một ngày không sử dụng bao ni lông”.

Tác giả đã nêu ra một số những tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng bao ni lông đối với môi trường sống thiên nhiên và với sức khỏe con người, đồng thời nêu ra một số giải pháp nhằm hạn chế và thay thế sử dụng bao bì ni lông.

Cuối cùng kêu gọi mọi người hãy hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm bằng việc không sử dụng bao ni lông.