Bổ ngữ, trạng ngữ là gì ? nêu các ví dụ

Bổ ngữ, trạng ngữ là gì ? nêu các ví dụ
Đánh giá bài viết

Bổ ngữ, trạng ngữ là gì? nêu các ví dụ

Hướng dẫn

Trong bài học này các em học sinh sẽ hiểu hơn khái niệm bổ ngữ trạng ngữ, những ví dụ dễ hiểu chính xác sẽ giúp các em xác định từ loại chuẩn xác. Đến với bài học ngay bây giờ.

Khái niệm bổ ngữ trạng ngữ

1. Bổ ngữ là gì?

Bổ ngữ là một thành phần phụ thường đứng trước hoặc đứng sau các loại từ như động từ hoặc là tính từ, bổ ngữ sẽ góp phần tạo ra một cụm động từ hoặc cụm tính từ.

Ví dụ: Mùa đông năm nay rất rét.

Loading...

=> Từ “rất” chính là bổ ngữ đứng trước tính từ “rét”.

2. Trạng ngữ là gì?

Trạng ngữ cũng nằm trong số các thành phần phụ của câu, nó có tác dụng bổ nghĩa cho cả cụm chủ vị trung tâm. Trạng ngữ dễ nhận ra như thông thường sẽ các từ chỉ thời gian, địa điểm, mục đích, phương tiện, cách thức… nếu biểu thị các ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, kết quả, phương tiện, …

Ví dụ: Đôi khi, tôi rất thích đi đọc sách.

Loading...

“tôi rất thích đi đọc sách” chính là cụm chủ – vị, từ “đôi khi” tác dụng bổ nghĩa cho cụm chủ – vị, với mục đích rằng việc đọc sách diễn ra không nhiều.

– Tại nhà, chúng tôi thường họp nhóm cùng nhau.

“Tại nhà”, trạng ngữ chỉ địa điểm.

– Sau 12 giờ, chúng tôi mới đi đến trường.

“Sau 12 giờ” trạng ngữ dùng để chỉ thời gian.

– Để đạt được tập thể tiên tiến, lớp chúng tôi phải cố gắng rất nhiều trong năm học mới.

Trạng ngữ chỉ mục đích “để đạt được tập thể tiên tiến”.

Thời tiết quá rét, cây cối trong vườn đã bị khô héo.

Trạng ngữ đầu câu chỉ nguyên nhân “thời tiết quá rét”.

Bổ ngữ, trạng ngữ đều là thành phần phụ trong câu nhưng lại đóng góp vào một câu nói hay và đầy đủ ý nghĩa. Tìm hiểu các thuật ngữ khác bên dưới. Chúc các em học tập nhé.

» Phó từ là gì?

» Câu cảm thán là gì