Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Đánh giá bài viết

Về kinh tế: Trước năm 1870, com2 nghiệp Đức đứng hàng thứ ba thế giới (sau Anh. Pháp), nhưng từ khi hoàn thành thống nhất (1871). công nghiệp Đức phát triển rất nhanh, vượt qua Anh và Pháp, đứng hàng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

Sự phát triển mạnh của công nghiệp Đức đã dẫn đến việc tập trung tư bản cao độ. Nhiều công ti độc quyền ra đời, nhất là về luyện kim, than đá, sắt thép,… chi phối nền kinh tế Đức.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • lịch sử 8 học sinh giỏi
DMCA.com Protection Status