Home / Công nghệ / Công nghệ lớp 7 / Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi?

Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi?

Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi?

Các phương pháp chọn giống vật nuôi:

– Chọn lọc hàng loạt:

+ Dựa vào các tiêu chuẩn đã được định trước định trước.

+ Căn cứ vào sức sản xuất của từng vật nuôi trong đàn vật nuôi những cá thể tốt nhất để làm giống.

Các phương pháp chọn phối.

Có 2 phương pháp chọn phối:

– Chọn phối cùng giống:

+Ghép con đực với con cái trong cùng giống đó.

+ Cho ra thế hệ sau cùng giống

– Chọn phối khác giống:

+Ghép con đực và con cái khác giống nhau.

+ Tạo ra thế hệ lai có đặc tính tốt từ bố, mẹ

Phương pháp nhân giống thuần chủng: Gà Lơ go trống x Gà Lơ go mái,

Lợn Móng Cái đực x Lợn Móng Cái cái, Lợn Lan đơ rát đực x Lợn Lan đơ rát cái.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào? Trong nước nuôi thuỷ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *