Home / Hóa học / Hóa học lớp 9 / Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động?

Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động?

Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động?

– Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuân nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

– Cân bằng hóa học là cân bằng động vì: ở trạng thái cân bằng không phải là phản ứng dừng lại, mà là phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra, nhưng tốc độ bằng nhau (Vth = Vngh). Điều này có nghĩa là trong một đơn vị số mol chất phản ứng giảm đi bao nhiêu theo phản ứng thuận lại được tạo ra bấy nhiêu theo phản ứng nghịch. Do đó cân bằng hóa học là cân bằng động.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Tai sao nói cân bằng hoá học là cân bằng động

Check Also

doi thay mot mai truong 310x165 - Thế nào là hợp kim? Thế nào là gang và thép? Nêu thành phần, tính chất, ứng dụng của gang và thép.

Thế nào là hợp kim? Thế nào là gang và thép? Nêu thành phần, tính chất, ứng dụng của gang và thép.

Thế nào là hợp kim? Thế nào là gang và thép? Nêu thành phần, tính …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *