Cần phải làm gì để ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình?

– Chúng ta phải bảo vệ hoà bình, ngăn ngừa vì hoà bình đem lại cuộc sông bình yên, ấm no, hạnh phúc; là đau thương, chết chóc, bệnh tật, thiếu ăn, không được học hành…

– Nếu hoà bình là khát vọng của loài người thì chiến tranh là thảm hoạ của loài người.

– Ngày nay các thế lực phản động, hiếu chiến vẫn đang âm mưu phá hoại hoà bình, gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới, vì thế chúng ta phải bảo vệ hoà bình.

DMCA.com Protection Status