Thân cây gồm những bộ phận nào?

Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại: chồi lá và chồi hoa.

Loading...
Xem thêm:  Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc. năng suất thu hoạch sẽ thấp?
DMCA.com Protection Status