Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 – 3 – 1946 và Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946 nhằm mục đích gì?

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với Chính phủ Pháp bản Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946, tiếp tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam để có xây dựng và củng cố lực lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhất định sẽ bùng nổ.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • chính phủ ta kí với pháp hiệp định sơ bộ và tạm ước nhằm
  • mục đích ký hiệp định sơ bộ
Xem thêm:  Cảm nhận về 4 câu thơ đầu bài Cảnh ngày xuân Lớp 9
DMCA.com Protection Status