Cho biết đặc điểm của khí hậu nhiệt đới.

Khí hậu nhiệt đới có đặc điểm:

Loading...

– Nhiệt độ cao quanh năm, nhiệt độ trung bình năm trên 20°C;

– Có một thời kì khô hạn (từ 3 đến 9 tháng); càng gần chí tuyến càng kéo dài, biên độ nhiệt càng lớn; 

– Lượng mưa trung bình năm từ 500 đến 1500 mm; tập trung chủ yếu vào mùa mưa.

Xem thêm:  Trình bày các kiểu môi trường ở Trung và Nam Mĩ.
DMCA.com Protection Status