Cho N và dãy số a1… aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).

Cho N và dãy số a1… aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).
5 (99.83%) 482 votes

Xác điịnh bài toán

–  Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2…, aN.

–  Output: Dãy A được sắp xếp lại thành dãy không tăng:

  • Ý tưởng:  Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước nhỏ hơn số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. Việc đó được lặp lại, cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa.

Thuật toán Cách liệt kê:

Bước 1. Nhập N, các số hạng a,,a2…, aN;

Loading...

Bước 2: M  <- N ;

Bước 3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc;

Bước 4: M <- M-1, i <- 0

Bước 5: i <- i+1

Loading...

Bước 6: Nếu i>M thì quay lại bước 3

Bước 7: Nếu ai < ai+1thì tráo đổi ai và ai+1 cho nhau

Bước 8: Quay lại bước 5

Sơ đồ khối:

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

DMCA.com Protection Status