Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.
4.8 (96%) 380 votes

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Chương trình con có thể không có tham số.

Ví dụ:

procedure Ve_Hcn;

begin

Loading...

writeln('* ******');

writeln (' *        * ');

writeln('* ******');

end;

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: