Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.
5 (100%) 480 votes

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Chương trình con có thể không có tham số.

Ví dụ:

procedure Ve_Hcn;

begin

Loading...

writeln('* ******');

writeln (' *     * ');

writeln('* ******');

end;

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • chương trình con có thể không có tham số được không cho ví dụ
  • chuong trinh con co the co tham so duoc khong
  • chuong trinh con co the khong co tjam so duoc khong cho vd
  • chuong trinh con co the khong co tham so duoc khong cho vd
  • chương trình con có thể không có tham số được không