Chương trình dịch là gì?

Chương trình dịch là gì?
4.8 (96%) 380 votes

Chương trình dịch là gì?

Chương trình dịch dùng để dịch những chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: