Chương trình dịch là gì?

Chương trình dịch là gì?
5 (100%) 480 votes

Chương trình dịch là gì?

Chương trình dịch dùng để dịch những chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.

DMCA.com Protection Status