Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không? Hãy giải thích.

a) Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không? Hãy giải thích.

b) Có thể thu khí clo bằng cách đẩy không khí được không? Hãy giải thích và mô tả bằng hình vẽ. Cho biết vai trò của H2SO4 đặc.

Lời giải:

Loading...

a) Không thể thu khí bằng cách đẩy nước, vì clo tan trong nước.

 Khí clo không tác dụng với oxi nên được thu bằng cách đẩy không khí: Dẫn khí clo vào đáy bình thu đặt đứng, clo nặng hơn không khí sẽ chiếm dần từ phía dưới và đẩy không khí ra ngoài.

b) Vai trò của H2S04 đặc là hút nước có lẫn trong khí clo, làm khô khí clo.

 

Loading...
DMCA.com Protection Status