Home / Địa lý / Địa lý lớp 6 / Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

Độ phì của đất cao hay thấp tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên và trong việc canh tác. Trong sản xuất nông nghiệp, đã tiến hành các biện pháp như: cày sâu, bừa kĩ, bón phân, tưới nước, thau chua, rửa mặn… nhằm làm tăng độ phì cho đất. Nhờ vậy, năng suất cây trồng ngày càng cao. Vì thế vai trò của rất quan trọng.

Xem thêm:  Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Đà Lạt (văn tham khảo)

Check Also

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 310x165 - Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Độ muối của các biển và đại dương khác nhau là tuỳ thuộc vào nguồn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *