Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách nào?

Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách nào?

– Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở (tổ dân phố lớp..) trên các phương tiện thông tin đại chúng

– Qua quyền tự do báo chí.

– Kiến nghị với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong các dịp tiếp xúc với cử tri, hoặc góp ý kiến vào các dự thảo cương lĩnh, dự thảo văn bản luật, bộ luật quan trọng.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • chứng minh quyền tự do ngôn luận

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

– Người chủ chiếc xe máy mới là người có quyền sở hữu chiếc xe, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *