Home / Công nghệ

Công nghệ

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Công nghệ với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Công nghệ cho học sinh phổ thông.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu qua đại dương bị rò rỉ?

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu qua đại dương bị rò rỉ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu qua đại dương bị rò rỉ? Tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ dẫn đến hiện tượng biển bị ô nhiễm làm chết những …

Read More »