Công nghệ lớp 6

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Công nghệ lớp 6 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Công nghệ cho học sinh lớp 6.


Học sinh giỏi

Hãy kể tên một số loài hoa và cây cảnh thông dụng? Có thể trang trí hoa cây cảnh ở những vị trí nào? Hoa hồng, hoa ly. hoa huệ,hoa cúc, hoa…. Cây lưỡi hổ,cây đinh lăng,cây phát tài, cây mẫu tử, cây buồm trắng… Có trển trang trí hoa và cây cảnh ở bàn học,bàn làm…