Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì?

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì? Bản vẽ kỉ thuật là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và kí hiệu theo qui ước thống … Read moreThế nào là bản vẽ kỹ thuật? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì?

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội?

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội? Nuôi thủy sản có vai trò trong nền kinh tế và đời sống xã hội: – Cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác. – … Read moreNuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội?

Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì?

Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì? Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta là:   – Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi. – Cung cấp thực phẩm tươi, sạch. – Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản. … Read moreNhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì?

Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản Nước nuôi thuỷ sản có nhiều đặc điểm ảnh hưởng trực tiếp đến các sinh vật sống trong nước, đặc biệt là tôm, cá: Có khả năng hoà tan các chất vô cơ và hữu cơ  Khả năng điều hoà chế độ nhiệt của nước Thành phần oxi ( … Read moreTrình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

Em hãy nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản?

Em hãy nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản? Tính chất lí học:  Nhiệt độ:  Sự phân hủy các chất hữu cơ. – Sự tỏa nhiệt của đất ở đáy ao. – Nguyên nhân chính là cường độ chiếu sáng của mặt trời. * Nhiệt độ có ảnh hưởng đến … Read moreEm hãy nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào? Trong nước nuôi thuỷ sản có nhiều sinh vật sống: Thực vật thuỷ  sinh gồm sinh vật phù du và thực vật đáy  Như: Tảo khuê, tảo dung, tảo 3 góc,  bọ kiếm gân, trùng 3 chi, rong mái chèo, rong tôm, ấu trùng muỗi … Read moreTrong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Theo em, để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì?

Theo em, để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì? Để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm:                                                 … Read moreTheo em, để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì?

Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào?

Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào? Thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo  Thức ăn tự nhiên: Vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh, (Gồm thực vật phù du,và thực vật đáy ) động vật phù du,động vật đáy và mùn bã hữu cơ… Thức ăn tự nhiên rất giàu dinh dưỡng. VD: Tảo … Read moreThức ăn của tôm, cá gồm những loại nào?

Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên?

Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên? Thức ăn nhân tạo: loại thức ăn đã qua quá trình chọn lọc, chế biến bởi máy móc hoặc bàn tay con người từ nguồn nguyên liệu ban đầu.Thường thì thức ăn nhân tạo có giá trị dinh dưỡng cao, dễ bảo … Read moreSự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên?