Công nghệ lớp 7

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Công nghệ lớp 7 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Công nghệ cho học sinh lớp 7.


Học sinh giỏi

Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào? Thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo  Thức ăn tự nhiên: Vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh, (Gồm thực vật phù du,và thực vật đáy ) động vật phù du,động vật đáy và mùn bã hữu cơ… Thức ăn tự nhiên rất giàu dinh dưỡng. VD: Tảo…