Home / Công nghệ / Công nghệ lớp 8

Công nghệ lớp 8

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Công nghệ lớp 8 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Công nghệ cho học sinh lớp 8.

Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất?

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất?

Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất? – Tính chất cơ học: Tính cứng, tính dẻo, tính bền,… – Tính chất vật lí: Nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, khối lượng riêng,… …

Read More »