Khoa học lớp 4

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Khoa học lớp 4 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Khoa học cho học sinh lớp 4.


Học sinh giỏi

Nêu vai trò của nhiệt đối với đời sống con người, động và thực vật. Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự lớn lên, sinh sản và phân bố của động thực vật. Mỗi loại động vật, thực vật có nhu cầu về nhiệt độ thích hợp. Nếu phải sống trong điều kiện nhiệt độ không…

Học sinh giỏi

Nước và các chất lỏng khác sẽ như thế nào khi nhiệt độ thay đổi? Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt và một số vật dẫn nhiệt kém. – Nước và các chất lõng khác nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. – Các chất dẫn nhiệt tốt như:…

Học sinh giỏi

Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm và một số cách phòng chống ô nhiễm không khí. Khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn,…là những nguyên nhân làm khong khí bị ô nhiễm. Chúng ta có thể sử dụng một số cách chống ô nhiễm không khí như: Thu gom và…

Học sinh giỏi

Tại sao có gió? Nêu tác hại do bão gây ra đối với đời sống con người và cách phòng chống bão. Không khí chuyển động từ nơi lạnh sang nơi nóng tạo thành gió. Bão làm thiệt hại về người và của. Để phòng chống bão cần theo dõi bản tin thời tiết, tìm…