Home / Công nghệ / Khoa học lớp 5

Khoa học lớp 5

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Khoa học lớp 5 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Khoa học cho học sinh lớp 5.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu qua đại dương bị rò rỉ?

tyad thumb mllh 310x165 - Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu qua đại dương bị rò rỉ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu qua đại dương bị rò rỉ? Tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ dẫn đến hiện tượng biển bị ô nhiễm làm chết những …

Read More »