Công suất tỏa nhiệt của mỗi đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Công suất tỏa nhiệt của mỗi đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?
Đánh giá bài viết

Công suất tỏa nhiệt của mỗi đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Công suất tỏa nhiệt P ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong khoảng thời gian 1 giây.

P=R.I2

DMCA.com Protection Status