Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan?

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • cau tao co the va doi song cua san la gan
Xem thêm:  Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học.
DMCA.com Protection Status