Home / Địa lý / Địa lý lớp 7 / Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao?

Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao?

Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,…

Xem thêm:  Trình bày sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hoá đó.

Check Also

ao dai2 310x165 - Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

– Là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới. – Nhiều sản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *