Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có những gì?

Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có những gì?

Loading...

Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có chương trình gõ tiếng Việt (Vietkey, Unikey…), bộ phông chữ tiếng Việt (VnTime,.VnArial…; VNI-Times, VNI-Helv….; Times New Roman, Arial, Tahoma…) (cần bật chức năng gõ tiếng Việt). Ngoài ra ngầm định là đã phải có bộ mã tiếng Việt (TCVN3 (hay ABC), VNI…)

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • để soạn thảo văn bản chữ việt trên máy tính cần có những gì
Xem thêm:  Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.
DMCA.com Protection Status