Để sống chan hoà với mọi người, em thấy cần phải học tập, rèn luyện như thế nào?

–  Biết chăm lo giúp đỡ mọi người xung quanh;

–  Chống lối sống ích kỉ;

–  Tham gia các hoạt động , các hoạt động xã hội;

–   những biết sông và quan tâm vì người khác…

Xem thêm:  Nhà văn Nguyễn Khải cho rằng: Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những “giá trị tức thời”. Nhưng sống cho có phẩm hạnh, có cốt cách nhất định phải dựa vào những “giá trị bền vững”. Viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
DMCA.com Protection Status