Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ giờ em cần phải làm gì?

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ giờ em cần phải làm gì?
5 (99.92%) 482 votes

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em phải ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để chuẩn bị hành trang bước vào đời.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • đê tro thanh nguoi công dân tôt nguoi lao đông tôt
  • để là 1 người công dân tốt học sinh cần phải làm gì
+