Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?

Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?

Loading...

Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu: các chữ số 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

A, B, C, D, E, F trong đó A, B, c, D, E, F có giá trị tương ứng là 10, 11, 12, 13, 14, 15 trong hệ thập phân.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào
Xem thêm:  Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?
DMCA.com Protection Status