Địa lý lớp 11

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Địa lý lớp 11 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Địa lý cho học sinh lớp 11.


Học sinh giỏi

a) Dân cư – Thuận lợi: dân số đông, trẻ (số lượng người trong độ tuổi lao động chiếm trên 50%), nguồn lao động dồi dào, giá lao động rẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn, có nhiều khả năng thu hút đầu tư nước ngoài. – Trở ngại: lao động có tay nghề và…

Học sinh giỏi

* Hiện đại hóa công nghiệp: – Kết quả: + Phát triển ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao như điện tử, cơ khí chính xác, máy móc tự động. + Nhiều ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, nhiều mặt hàng đứng đầu thế giới về sản lượng. + Phát triển…

Học sinh giỏi

* Miền Đông: – Thuận lợi: + Nông nghiệp: Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ. Khí hậu chuyển từ cận nhiệt sang ôn đới gió mùa, có nhiều sông lớn với nguồn nước dồi dào cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. + Công nghiệp: Có nhiều…

Học sinh giỏi

– Thuận lợi về địa lí: + Giúp Hoa Kì tránh được sự tàn phá của 2 cuộc đại chiến thế giới. + Có nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào và thị trường tiêu thụ các sản phẩm rộng lớn. – Thuận lợi để phát triển công nghiệp: + Có nguồn tài nguyên khoáng…

Học sinh giỏi

– Đặc điểm của nền nông nghiệp Nhật Bản: + Giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế. + Nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học – công nghệ hiện đại. – Diện tích trồng lúa gạo giảm vì: một số diện tích trồng lúa được…

Học sinh giỏi

-Thuận lợi:  + Vị trí địa lí: gần thị trường rộng lớn, có nguồn lao động dồi dào, lại nằm trong khu vực kinh tế năng động của thế giới. + Biển phần lớn không bị đóng băng, lại có nhiều ngư trường lớn với các loại cá phong phú thuận lợi để đánh bắt…

Học sinh giỏi

Thuận lợi: – Có nhiều đồng bằng rộng lớn như đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi – bia thuận lợi để phát triển trồng trọt và chăn nuôi. – Có loại đất tốt như đất đen là loại đất tốt nhất cho phát triển trồng trọt. – Khí hậu: đa dạng, thuận lợi…

Học sinh giỏi

CHLB Đức là một nước có nền công nghiệp – nông nghiệp phát triển cao vì: – Trong công nghiệp: + Nhiều ngành công nghiệp của CHLB Đức chiếm vị trí cao trên thế giới như: chế tạo máy, điện tử – viễn thông, hóa  chất, sản xuất thép. + Trong công nghiệp luôn có…

Học sinh giỏi

– Liên kết vùng là từ để chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác   nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế – xã hội, văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích…

Học sinh giỏi

* Ý nghĩa: – Việc hình thành thị trường chung châu Âu: + Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt của tự do lưu thông. + Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ngoài EU. + Tăng cường sức…