Địa lý lớp 4

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Địa lý lớp 4 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Địa lý cho học sinh lớp 4.


Học sinh giỏi

Hãy nêu điều kiện để thành phố Hải Phòng trở thành một cảng biển, một trung tâm du lịch lớn cả nước. –  Hải Phòng có cảng biển lớn do nằm bên bờ sông Cấm, cách biển khoảng 20 km thuận tiện cho việc ra vào, neo đậu của tàu biển. –  Có những cầu…

Học sinh giỏi

Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung: –         Diện tích nhỏ, hẹp. –         Ven biển thường có các cồn cát cao 20-30m, có các đầm phá. –         Đất kém màu mỡ hơn đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ. Từ khóa tìm kiếm nhiều:đặc điểm của…

Học sinh giỏi

Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung + Các đồng bằng duyên hải miền Trung: –         ĐB Thanh Nghệ- Tĩnh –         ĐB Bình- Trị – Thiên –         ĐB Nam- Ngãi –         ĐB Bình Phú- Khánh Hòa –         ĐB Ninh Thuận- Bình Thuận.

Học sinh giỏi

Em hãy nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam bộ? –         Là đồng bằng lớn nhất nước ta, diện lớn gấp ba lần diện tích đồng  bằng Bắc Bộ. –         Phần tây nam bộ có nhiều đất trũng dễ bị ngập nước như đồng Tháp Mười,Kiên Giang, Cà Mau. –         Có…