Home / Địa lý / Địa lý lớp 5

Địa lý lớp 5

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Địa lý lớp 5 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Địa lý cho học sinh lớp 5.

Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

7140 1494911290048 1014 310x165 - Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta? –     Biển không bao giờ đóng băng. Thuận lợi cho việc giao thông trên biển, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. –     Miền Bắc và …

Read More »