Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?

hoc sinh gioi thumnail - Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?

Con người ảnh hưởng rất lớn tới sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất. Điều này thể hiện ở hai mặt: – Mở rộng sự phân bố của thực, động vật: Ví dụ người châu Âu mang cừu từ châu Ẩu sang nuôi ở ô-xtrây-li-a, đem cao su từ Bra-xin sang trồng ở … Read moreCon người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?

Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?

hoc sinh gioi thumnail - Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?

Sự phân bố các loại thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loại động vật (vì có động vật ăn thực vật mới có động vật ăn thịt). Bởi vậy, chúng ta thấy động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt sẽ cùng sống trong một môi trường thực vật nhất định.

Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

hoc sinh gioi thumnail - Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Ảnh hưởng của khí hậu tới sự phân bố thực, động vật thế giới rất rõ rệt, thể hiện ở chỗ: – Tuỳ theo đặc điểm khí hậu mà mỗi nơi có các loại thực vật đặc trưng. Khí hậu quyết định sự phong phú hay nghèo nàn của thực vật. Ví dụ: – Vùng … Read moreHãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

hoc sinh gioi thumnail - Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

Độ phì của đất cao hay thấp tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên và con người trong việc canh tác. Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã tiến hành các biện pháp như: cày sâu, bừa kĩ, bón phân, tưới nước, thau chua, rửa mặn… nhằm làm tăng độ phì cho đất. Nhờ … Read moreCon người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

hoc sinh gioi thumnail - Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

Đất (hay thổ nhưỡng) gồm các thành phần: – Khoáng chất do đá mẹ bị phá huỷ mà thành. – Chất hữu cơ do xác sinh vật cung cấp cho đất. – Nước và không khí tồn tại trong các khe hở của các hạt đất. Từ khóa tìm kiếm nhiều:THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT HAY … Read moreĐất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

hoc sinh gioi thumnail - Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua, bởi vì dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn; ngược lại các dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng cùng vĩ … Read moreTại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

DMCA.com Protection Status