Home / Địa lý / Địa lý lớp 9

Địa lý lớp 9

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Địa lý cho học sinh lớp 9.

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước?

hoc sinh gioi thumnail - Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước?

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất của nước ta do có nhiều ưu thế: + Có vị trí đặc biệt thuận lợi, là hai đầu mối giao thong lớn nhất nước. + Là hai thành phố đông dân …

Read More »

Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

hoc sinh gioi thumnail - Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Ý nghĩa của việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm:  + Tạo nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.  Ví dụ:  – Mía cho công nghiệp đường mía – Chè, cà phê …

Read More »