Điện năng là gì? Điện năng được sản xuất và truyền tải như thế nào? Vai trò của điện năng đối với sản xuất và đời sống?

Điện năng là gì? Điện năng được sản xuất và truyền tải như thế nào? Vai trò của điện năng đối với sản xuất và đời sống?

Loading...

Điện năng là năng lượng của dòng điện (Công của dòng điện). Điện năng là nguồn động lực nguồn năng lượng cho các máy và thiết bị … trong sản xuất và đời sống xã hội. Nhờ có điện năng, quá trình sản xuất được tự động hóa và của có đầy đủ tiện nghi, , hơn. 

Điện năng được sản xuất từ các nhà máy điện: nhiệt điện, thủy điện,điện nguyên tử,…truyền tải qua đường dây tải điện đến nơi tiêu thụ.

DMCA.com Protection Status