Hệ điều hành là gì?

Hệ điều hành là gì?

Loading...

Hệ điều hành là một chương trình đặc biệt, quản lí và kiểm soát việc sừ dụng và quản lí các thiết bị phần cứng: bộ nhớ, màn hình, máy in… là cầu nối giữa chương trình ứng dụng và việc xử lí của máy tính, là cầu nối giữa người sử dụng và máy tính.

Theo xuất phát từ khía cạnh kỹ thuật thì có thể coi hệ điều hành là hệ thống chương trình bao trùm lên máy vật lí hiện có, tạo ra một máy logic với những tài nguyên và khả năng mới.

Theo quan điểm người dùng, có thể coi hệ điều hành là một tập hợp các chương trình có nhiệm vụ quản lý các tài nguyên của hệ thống, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • học giỏi hệ điều hành
Xem thêm:  Quan điểm duy vật lịch sử về bản chất của con người? Ý nghĩa phương pháp luận của quan điểm đó
DMCA.com Protection Status