Home / Địa lý / Địa lý lớp 4 / Đồng bằng Nam bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?

Đồng bằng Nam bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?

Đồng bằng Nam bộ  nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?

Đồng bằng Nambộ  nằm ở phía nam nước ta, do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp tạo nên.

 

Xem thêm:  Hãy nêu điều kiện để thành phố Hải Phòng trở thành một cảng biển, một trung tâm du lịch lớn cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *