Home / Địa lý / Địa lý lớp 4 / Đồng bằng Nam bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?

Đồng bằng Nam bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?

Đồng bằng Nam bộ  nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?

Đồng bằng Nambộ  nằm ở phía nam nước ta, do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp tạo nên.

 

Xem thêm:  Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *