Dòng điện trong chất điện phân khác dòng điện trong kim loại như thế nào?

Dòng điện trong chất điện phân khác dòng điện trong kim loại như thế nào?

Loading...

* Dòng diện trong các chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các icon dương và icon âm. Dòng điện trong các chất điện phân không chỉ tải điện lượng mà còn tải vật chất đi theo.

* Còn dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các eelectron tự do.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • so sánh dòng điện trong kim loại và dòng điện trong chất điện phân
DMCA.com Protection Status