Home / Vật lý / Vật lý lớp 11 / Dòng điện trong chất điện phân khác dòng điện trong kim loại như thế nào?

Dòng điện trong chất điện phân khác dòng điện trong kim loại như thế nào?

Dòng điện trong chất điện phân khác dòng điện trong kim loại như thế nào?

* Dòng diện trong các chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các icon dương và icon âm. Dòng điện trong các chất điện phân không chỉ tải điện lượng mà còn tải vật chất đi theo.

* Còn dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các eelectron tự do.

Xem thêm:  Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ. "Để bàn tay trái mở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *