Dựa vào nguyên lý chung của đồ dùng loại điện – nhiệt, hãy nêu nguyên lý làm việc của bếp điện và nồi cơm điện?

Dựa vào nguyên lý chung của đồ dùng loại điện – nhiệt, hãy nêu nguyên lý làm việc của bếp điện và ?

Loading...

Nguyên lý làm việc

-Dòng điện chạy trong dây đốt (nung) nóng, biến đổi điện năng thành nhiệt năng

-Dây đốt nóng được làm bằng dây điện trở

Xem thêm:  Tính tiêu thụ điện năng của gia đình em tròn một tháng
DMCA.com Protection Status