Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta?

Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta?

Loading...

Có hai phương pháp đang được dùng ở nước ta là

– Chọn lọc hàng loạt: dựa vào tiêu chuẩn đã định trước, rồi so sánh sức sản xuất của từng các thể vật nuôi trong đàn, lựa chọn từ trong đàn những các thể đạt tốt giữ lại làm giống

– Kiểm tra năng suất.: trong cùng một điều kiện chuẩn và nuôi dưỡng, chọn những cá thể vật nuôi tốt đạt tiêu chuẩn định trước giữ lại làm giống

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • chọn giống là gì? nước ta chọn lọc giống theo những phương pháp nào? Công nghệ lớp 7
  • em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta
  • nước ta chọn lọc giống vật nuôi theo những phương pháp nào
  • phuong phap chon loc giong vat nuoi o nuoc ta
Xem thêm:  Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất.
DMCA.com Protection Status