Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.
5 (100%) 480 votes

Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

Các chức năng chính của hệ điều hành; đó là:

– Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống;

– Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

– Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin;

Loading...

– Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả;

– Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hãy cho biết chức năng tìm kiếm
+