Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

Các chức năng chính của hệ điều hành; đó là:

– Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống;

– Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

– Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin;

– Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả;

– Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.

Xem thêm:  Cho N và dãy số a1....aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0
DMCA.com Protection Status