Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 9 / Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết.

Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết.

Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào, như:

+ Truyền thống yêu nước;

+ Truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm;

+ Truyền thống đoàn kết;

+ Truyền thông nhân nghĩa;

+ Truyền thống cần cù ;

+ Truyền thống hiếu học;

+ Truyền thống tôn sư trọng đạo;

+ Truyền thống hiếu thảo…

– Các truyền thông về văn hoá (các tập quán tốt đẹp và cách ứng xử mang bản sắc văn hoá Việt Nam)

– Các truyền thông về nghệ thuật (nghệ thuật tuồng chèo, các làn điệu dân ca..)

–  Những nghề truyền thống (nghề ươm tơ dệt lụa, nghề đúc đồng, nghề thêu, nghề khảm trai..)

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam mà em biết
  • ke mot so truyen thong tot dep cua ong cha ta

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

–  Đối với em. + Góp ý kiến về vân đề giải quyết tình trạng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *