Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 7 / Em hãy nêu một số biểu hiện thiếu tôn sư trọng đạo trong học sinh hiện nay.

Em hãy nêu một số biểu hiện thiếu tôn sư trọng đạo trong học sinh hiện nay.

– Có thái độ vô lễ đối với thầy cô: gặp không chào hỏi, nói không thưa gửi, cãi lại thầy cô giáo, coi thường nhừng môn học mà mình cho là môn học phụ… Ra vào lớp không xin phép thầy cô giáo.

– Không làm bài tập và học bài cũ.

– Sử dụng tài liệu, quay cóp trong khi làm bài.

– Không thực hiện đúng nội quy của nhà trường đề ra.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Em hiểu thế nào là môi trường ? Môi trường có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống con người ? Cho một vài ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường.

Em hiểu thế nào là môi trường ? Môi trường có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống con người ? Cho một vài ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường.

Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *