Home / Địa lý / Địa lý lớp 4 / Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung:

Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung:

Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung:

–     Diện tích nhỏ, hẹp.

–     Ven biển thường có các cồn cát cao 20-30m, có các đầm phá.

–     Đất kém màu mỡ hơn đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ.

Xem thêm:  Em hãy nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam bộ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *