Home / Địa lý / Địa lý lớp 4 / Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung:

Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung:

Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung:

–     Diện tích nhỏ, hẹp.

–     Ven biển thường có các cồn cát cao 20-30m, có các đầm phá.

–     Đất kém màu mỡ hơn đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ.

Xem thêm:  Hãy nêu điều kiện để thành phố Hải Phòng trở thành một cảng biển, một trung tâm du lịch lớn cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *