Home / Địa lý / Địa lý lớp 4 / Em hãy nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam bộ?

Em hãy nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam bộ?

Em hãy nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam bộ?

–     Là đồng bằng lớn nhất nước ta, diện lớn gấp ba lần diện tích đồng  bằng Bắc Bộ.

–     Phần tây nam bộ có nhiều đất trũng dễ bị ngập nước như đồng Tháp Mười,Kiên Giang, Cà Mau.

–     Có nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo.

–      Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, không có đê ven sông đẻ ngăn lũ như Đồng bằng bắc bộ.

–     Mùa khô kéo dài, đồng bằng rất thiếu nước ngọt.

Xem thêm:  Em hãy nêu một số đặc điểm của đồng bằng duyên hải miền Trung:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *